การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาดเป็นส่วนหนี่งของการวางแผนการเงินแผนดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานช่วยให้ท่านคิดจัดการกับเงินที่ท่านหามาได้ให้ดีขี้น หรืออาจจะกล่าวคือ ท่านควรใช้ว่างในปัจจุบันอย่างสบายให้หมด หรือเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้า การพิจารณารูปแบบการบริโภคทั้งปัจจุบันและอนาคค เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ บริหารเงินของบุคคล ซึ่งเป้าหมายก็คือ การวางแผนว่าควรใช้จ่ายเงินของท่านอย่าง ไรเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากรายได้ของท่านที่เป็นตัวเงินมากที่สุดการบริโภคปัจจุบันคำนึงถึงความจำเป็นสำหรับชีวิตและการบริโภคโดยเฉลี่ยของท่าน ระดับการบริโภคต่ำสุดที่ท่านต้องการเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเท่านั้น เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าปริมาณและประเภทของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ราคาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับฐานะและบางอย่างที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต อัตราการบริโภคโดยเฉลี่ย หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของรายได้แต่ละบาทที่ใช้โดยเฉลี่ยของการบริโภค ซึ่งในปัจจุบันนี้ คนส่วนมาก ที่จัดอัตราการบริโภคโดยเฉลี่ยสูงเนื่อง จากรายได้เขาต่ำ และเขาต้องใช้จ่ายสำหรับสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่สูงเมื่อ เทียบกับรายได้ ในอีกนัยหนึ่งหรือบุคคลเหล่านี้จะเป็นประเภทที่ใช้จ่ายเงิน“เกินตัว” กล่าวคือเขาจะทุ่มเทกับสิ่งของเพียง 2 – 3 รายการและยกเลิก รายการอื่น ๆบุคคลประเภทนี้อัตราการบริโภคถัวเฉลี่ยของเขาจะสูง ในทางตรงข้าม บุคคลผู้ที่มีรายได้เป็นจำนวนมากจัดอัตราการบริโภคถัวเฉลี่ยจะต่ำมาก เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของเขาจะเป็นสัดส่วนที่ต่ำบุคคล 2 คน ซึ่งรายได้ต่างกันมากแต่ อัตราการบริโภคถัวเฉลี่ยเท่ากันแสดงว่ามาตรฐานการครองชีพ ต่างกันบุคคลที่มีรายได้สูงเขาจะซื้อของที่มีคุณภาพที่ดีกว่า หรือหลายรายการกว่า ดังนั้น อัตราการใช้จ่ายเงินถัวเฉลี่ยก็จะเท่ากับบุคคลที่รายได้ต่ำกว่ามาก การบริโภคในอนาคต การพัฒนาแผน ทางการเงินอย่างระมัดระวังจะมีการกันรายได้ปัจจุบันส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต ตัวอย่างเช่น เราอาจจะต้องการเก็บเงินส่วนหนึ่งเพี่อสะสมไว้เป็นเงินสำหรับวัยเกษียณอายุเพี่อคงมาตรฐานการครองชีพในวันข้างหน้าให้เป็นตามที่ต้องการ เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลต้องเริ่มเก็บเงินไว้ทั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่จะรอจนกว่าจะเกษียณอายุ ดังนั้น เราจึงควรชะลอการบริโภคในปัจจุบัน เพี่อเหลือไว้ใช้ในอนาคต การชะลอการบริโภคนี้รวมทั้งการออมไว้สำหรับการศึกษาของบุตร สำหรับซื้อบ้านที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักตากอากาศ เงินที่เก็บไว้สำหรับใช้จ่ายในวันข้างหน้านี้อาจจะอยู่ในรูปเงินออมประเภทต่าง ๆหรือลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ลงทุน

ใช้เงินอย่างไรให้ไม่จน

February 12, 2017 author

ข้อควรรู้ของคนที่ตั้งใจไปเที่ยวฮ่องกง….

สำหรับการเดินทางในประเทศฮ่องกงนั้นหากคุณไม่รีบร้อนอะไรมากนักเราขอแนะนำให้คุณเริ่มเที่ยวช่วงสาย ๆ จะดีกว่า เพราะในช่วงเวลาเช้าของฮ่องกงนั้นจะเป็นช่วงที่รถสาธารณะมีจำนวนประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่นพอควร หากใครมีที่เที่ยวใกล้ๆ อาจเลือกเดินเที่ยวชมเมืองหรือไปยังสถานที่เที่ยวน่าสนใจใกล้ ๆ ดูก่อนจะดีกว่า และเมื่อคิดที่จะเที่ยวควรรู้จักตรวจเช็คสภาพอากาศไว้ก่อนก็ดีนะถึงแม้ว่าเมืองฮ่องกงจะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่นับว่าค่อนข้างมีความปลอดภัยมากในระดับหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะนำพาอันตรายเข้ามาเมื่อใดก็คือเรื่องของอันตรายทางธรรมชาติอย่าง “พายุ” นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพายุที่พัดพามาจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ในช่วงบางฤดูกาลอาจมีปริมาณฝนที่ค่อนข้างมาก ตกถี่ดีไม่ดีอาจมีพายุเข้าแรงมากจนกระดกตัวไปไหนไม่ได้เลยก็ได้บางครั้งแรงมากจนถึงขนาดออกไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ภายในที่พักเท่านั้นและเพื่อไม่ให้การเที่ยวนั้นหมดสนุกและเป็นการเที่ยวที่ปลอดภัยตลอดทริปแล้วละก็คุณควรต้องรู้จักเรื่องของระบบการเตือนภัยเกี่ยวกับภายุของทางฮ่องกงไว้บ้างเผื่อเกิดมีพายุเข้าแล้วเห็นผู้คนในพื้นที่ต่างพากันหลบจะได้ไม่งง จะได้เข้าใจและปฏิบัติตัวถูกและมีแอพลิเคชันหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำให้คุณมีพกติดโทรศัพท์มือถือไว้เลย ได้แก่ แอพลิเคชัน CITYBUS AND NEW WORLD FIRST BUS รถแบบนี้บอกเลยว่านั่งแล้วคุณไม่หลงอย่างแน่นอน เรียกว่า เป็นสิ่งที่บอกรายละเอียดมากมายทุกป้ายนั่นจะทำให้การเดินทางของคุณไม่มีหลงอีกต่อไป

February 7, 2017 author

อาณาจักรพยู ประเทศพม่า

ชาวพยู เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานก่อนที่ชาวพม่าจะเข้ามาอยู่ โดยชาวพยูมีการอยู่รวมกลุ่มกันสร้างชุมชนขึ้นมาในแถบลุ่มน้ำอิรวดี ต่อมาได้รวมกันสร้างอาณาจักรขึ้น โดยให้ชื่อว่า อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra) โดยอาณาบริเวณ ได้กินพื้นที่กว้างขวาง เกือบทั้งหมดของลุ่มน้ำอิรวดีนี้ โดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลการนับถือศาสนาพุทธเข้ามาด้วย โดยอาณาจักรศรีเกษตรนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั่น แต่เมื่อรวมเอาอารยะธรรมบริเวณใกล้เคียงเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเปียทะโนมโย (Peikthanomyo) และหะลินยี (Halingyi) ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกัน ทำให้ได้รับการผนึกรวมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities) โดยสถาปัตยกรรมของชาวพยู เป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมของชาวพม่า ได้มีการค้นพบเจดีย์ที่เมืองศรีเกษตร ก็คือเจดีย์บอบอจี (Bawbaw Gyi) และเจดีย์ปะยาจีย์ (Pya Gi) เป็นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมของเจดีย์ของพม่าในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์วิหาร มิงกาลาเจดีย์ หรือแม้แต่เจดีย์ธรรมยันสิกะ รวมไปถึงวิหารที่สำคัญอย่างได้แก่ วิหารเบเบจี (Bebe Gyi) และวิหารเลเมียทนา (Limyethna) โดยอาณาจักรพยูถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า ในปัจจุบันนี้  Read More

December 18, 2016 author

การแทงบอลนั้นมีหลากหลายสูตรหลากหลายเทคนิค โดยเฉพาะเว็บพนันใหญ่ๆ อย่าง fifa555 นั้นเปิดให้แทงกันหลายแบบเพื่อครอบคลุมความต้องการของนักพนัน ซึ่งนอกจากการแทงบอลแบบสูงต่ำ และบอลสเต็ปแล้ว ยังมีการแทงบอลอีกแบบที่นิยมไม่แพ้กัน นั่นคือการแทงแบบ Outright สำหรับนักพนันที่ยังไม่เคยรู้จักการแทงบอลลักษณะนี้ ไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกันว่าต้องแทงอย่างไรบ้าง รูปแบบการแทง Outright นั้นไม่อยากอย่างที่คิด จะเน้นไปที่ช่วงท้ายๆ ของฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ เพราะคาดเดาผลได้หลาย เว็บพนันเล็กๆ จึงไม่ค่อยเปิดให้แทงแบบ Outright แต่ที่ fifa555 นักพนันสามารถแทงได้ไม่อั้นแล้วแต่กำลังของแต่ละคน โดยการแทงแบบ Outright นั้น จะเป็นการแทงข้างชนะ โดยอ้างอิงจากสถิติตลอดฤดูกาล ซึ่งจะง่ายต่อนักพนันเพราะสามารถคาดเดาได้ว่าฤดูกาลนี้ทีมไหนจะได้แชมป์ จุดเด่นของการแทงบอลลักษณะนี้คือนักพนันไม่ต้องวิเคราะห์ให้ปวดหัว เพราะเก็บสถิติมาแล้วตลอดฤดูกาล มีข้อมูลหลายอย่างอ้างอิงมาเรื่อยๆ เลยไม่ต้องตามเก็บอะไรมากนัก แต่ข้อเสียคืออาจจะต้องใช้ทุนสูงสักหน่อย เพราะเงินเริ่มต้นวางไว้ค่อนข้างสูง ไม่เหมาะกับนักพนันที่ไม่มีทุนสำรอง เพราะหากแทงพลาดขึ้นมาก็จะทำให้หมดตัวได้ แต่หากแทงถูกก็ได้เงินกลับมาจำนวนหนึ่งแต่ไม่เยอะเหมือนการแทงบอลลักษณะอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องเผื่อใจรับความเสี่ยงเอาไว้ได้ หรือสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงแนะนำให้แทงบอลลักษณะอื่นจะช่วยเซฟได้มากขึ้น

December 13, 2016 author

ปราสาทหมีเซิน (My Son Sanctuary) ประเทศเวียดนาม

ปราสาทหมีเซิน เป็นเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญของอาณาจักรจามปา (จาม) จัดได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบฮินดูที่สมบูรณ์ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศแถบอินโดจีน ได้ถูกใช้เป็นศาสนสถาน ใช้ทำพิธีบวงสรวงต่อเทพเจ้า พระศิวะ เพื่อให้บันดาลพรและปกปักรักษาราชวงศ์ ปราสาทหมีเซิน เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า หุบเขาศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน ตั้งอยู่ในชัยภูมิพิเศษบริเวณหุบเขาสูง ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทางทางภาคกลางของประเทศ อยู่ห่างจากเมืองฮานอย 40 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองดานัง 70 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ตารางกิโลเมตร ในอดีตประกอบด้วยปราสาทจำนวน 73 หลัง แต่ได้รับความเสียหายจากสงครามเวียดนาม ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง 22 หลัง เป็นร่องรอยอารยะธรรมที่หลงเหลือให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม โดยมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างจากอิฐโบราณ มีการแกะสลักป้ายหินทรายเป็นนิทานพื้นบ้าน, เรื่องเล่าและตำนานของศาสนาฮินดู รูปสลักบนกำแพงอิฐ โดยศิลปะบนอาคารและเสา ได้รับอิทธิพลมาจากชนชาติชอม ชาว และชาวอินเดีย แต่มีการนำมาประยุกต์ให้มีรูปแบบเฉพาะตัว รวมถึงรูปปั้นศิวลึงค์ รูปปั้นพระศิวะ และหินแกะสลักเทพเจ้า ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เป็นต้น ปราสาทหมีเซิน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1995 ต่อมาในปี ค.ศ.1999 ได้รับลงทะเบียนรับรองให้เป็นแหล่งมรดกโลก ครั้งที่ 23 โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ  Read More

December 10, 2016 author

ประเภทต่างๆ ของผ้าอ้อมเด็กทารก

ประเภทต่างๆ ของผ้าอ้อมเด็กทารก ผ้าอ้อมในปัจจุบันผลิตมาจากเนื้อผ้าหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. ผ้าอ้อม เนื้อผ้าสาลู ซับน้ำได้ดี ระบายอากาศดี ไม่เป็นขน แห้งไว ทำความสะอาดง่าย เนื้อผ้าไม่ยุ่ย และมีราคาไม่แพง แต่มีหลายเกรดถ้าเป็นเกรดเอ จะเป็นผ้าสาลูที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย เนื้อจะแน่นตาผ้าถี่และมีเนื้อนุ่ม ส่วนแบบเกรดธรรมดา เนื้อผ้าจะห่างๆ ลายผ้าไม่ชัดเจน เวลาซักจะยุ่ยง่ายไม่ทน แต่จะมีราคาถูกกว่า 2. ผ้าอ้อม เนื้อผ้าสำลี ซับน้ำได้ดี แต่ระบายอากาศได้ไม่ดีเท่าที่ควร แห้งยาก เป็นขนง่าย ใช้ไปนานๆ เนื้อผ้าจะแข็งและเป็นขน ราคาปานกลาง แต่เนื้อผ้าสำลีก็ยังมีหลายเกรดถ้าเป็นเกรดดีหน่อยเนื้อจะไม่แข็งมากและไม่ค่อยเป็นขน เนื้อไม่นุ่ม แต่เกรดธรรมดาเนื้อผ้าจะแข็งตาผ้าห่าง ผ้าอ้อม เนื้อผ้าสำลีจะเหมาะสำหรับในช่วงที่อากาศเย็นเพราะเด็กจะรู้สึกอบอุ่น 3. ผ้าอ้อมเด็กผ้าไม่ทอ หรือก็คือผ้าใยสังเคราะห์ แต่หลายคนจะเข้าใจเป็นผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์จะดูดซับน้ำไม่ดีเท่าที่ควร เนื้อผ้าค่อนข้างแข็ง ไม่ระบายอากาศ ราคาปานกลาง 4. ผ้าอ้อม เนื้อผ้าฝ้าย สำหรับผ้าฝ้ายจะซับน้ำได้น้อย เนื้อผ้าลื่น แข็งและเป็นขน แต่จะทนทานต่อการซัก ลวดลายชัดเจน ส่วนใหญ่นิยมนำมาเป็นผ้ารองปูนอน  Read More

November 28, 2016 author

ดอกบัวคู่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยมานาน

เมื่อเห็นยี่ห้อดอกบัวคู่ หลายคนมักคิดไปถึงยาสีฟันสูตรสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมสดชื่น แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาภายใต้แบรนด์ดังกล่าวมีหลากหลายมากขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, เจลอาบน้ำ, แชมพู, เครื่องดื่มรังนก และอาหารเสริมสุขภาพที่ทำจากสมุนไพรนานาชนิด แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดกลับเป็นยาสีฟันและยาสระผม ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความนิยมของแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่ว่ามีดีอย่างไร ทำไมถึงเป็นที่นิยมกันขึ้นมาได้ แชมพูของดอกบัวคู่ในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สูตร ได้แก่ 1. แชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรดั้งเดิม สำหรับผมที่มีปัญหาขาดหลุดร่วงเล็กน้อย 2. แชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอ็กซ์ตร้า สำหรับผมที่มีปัญหาขาดและหลุดร่วงอย่างรุนแรง 3. แชมพูและครีมนวดสมุนไพรดอกบัวคู่ไหมทอง สำหรับผมแห้งเสีย 4. แชมพูและครีมนวดสมุนไพรดอกบัวคู่ซีรั่ม สำหรับผมดัดและย้อม คนที่เคยใช้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า แชมพูเหล่านี้สามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดี แถมเส้นผมยังนุ่มและหอมขึ้นทันทีหลังสระอีกด้วย ขนาดคนที่มีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อโปรดอยู่แล้วยังอดไม่ได้ที่จะปันใจให้แก่แชมพูตัวนี้กันเลยทีเดียว หากใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมหลุดร่วงก็สามารถหาซื้อมาลองใช้กันได้ในราคาเริ่มต้นที่ไม่ถึง 100 บาท แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่คนที่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะ เนื่องจากสภาพหนังศีรษะที่แตกต่างกันของผู้ใช้แต่ละคนทำให้คนที่ไม่ถูกกับแชมพูตัวนี้ออกมาบ่นว่าใช้แล้วทำให้เกิดรังแคหรือเส้นผมหลุดร่วงหนักกว่าเดิม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วละก็ รีบไปหาซื้อแชมพูตัวอื่นมาใช้กันดีกว่า อย่าทนใช้จนหมดขวดด้วยความเสียดายเงินนะคะ เพราะอาจทำให้ปัญหาที่เกิดกับคุณเรื้อรังจนยากจะแก้ไขได้ในที่สุดค่ะ

October 22, 2016 author

สมุนไพรมีดีกว่าที่คิดกับผลิตภัณฑ์ว่านไทย

กระแสนิยมของสมุนไพรในบ้านเรายังคงแรงดีไม่มีตกแถมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย เนื่องจากผู้ใช้มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากธรรมชาตินั่นเอง จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งหลายจะสามารถถีบตัวขึ้นมาจนอยู่บนหิ้งสินค้าขายดีได้หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแชมพูสมุนไพรยี่ห้อว่านไทยนั่นเองค่ะ ว่านไทย ผลิตสินค้าหลากหลายชนิดโดยใช้สมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็นสบู่, ยาสีฟัน, แชมพู, ครีมนวดผม, ครีมทาผิว และแชมพูล้างรถเลยทีเดียว แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงยาสระผมที่มีอยู่หลายสูตรให้เลือกใช้กันค่ะ โดยที่แต่ละสูตรต่างก็แยกย่อยออกไปอีกสำหรับสภาพผมแบบต่าง ๆ เช่น ผมแห้ง, ผมธรรมดาและผมมัน – แชมพูดอกอัญชัญ (Butterfly Peas) – แชมพูมะกรูด (Kaffir Lime) – แชมพูมะกรูดผสมมอส (Kaffir Lime & Moss) – แชมพูโสม (Ginseng) – แชมพูว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) – แชมพูธัญพืชผสมโปรตีน (Cereals Extract) เสียงตอบรับจากผู้ใช้แชมพูว่านไทยออกมาดีมาก ส่วนใหญ่จะพึงพอใจที่เส้นผมไม่หลุดร่วงง่ายเหมือนก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อน ๆ อีกด้วย ใครที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของผมที่ร่วงมากจนกลัวว่าจะศีรษะล้าน ลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากว่านไทยดูกันนะคะ เผื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ราคาเริ่มต้นของแชมพูว่านไทยก็ไม่ถือว่าแพงมากนักเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ  Read More

October 6, 2016 author

นครวัด ประเทศกัมพูชา

นครวัด (Angkor) เป็นมหาปราสาทอันยิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นโบราณสถานอันที่มีชื่อเสียงของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ได้รับการลงทะเบียนรับรองเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร สร้างในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โปรงให้ทรงสร้างปราสาทนครวัดเป็นเทวาลัยบูชา โดยได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู และใช้เป็นที่เก็บพระศพของพระองค์ ความแตกต่างของนครวัดกับปราสาทอื่นๆ อยู่ที่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของผู้ตาย แทนทิศตะวันออก ต่อมาได้ถูกทำลายจากผลของสงคราม และได้รับการบูรณะ ต่อเติม ในรัชสมัยนักองค์จันทร์ มีการให้สร้างพระพุทธรูปไว้บนระเบียงคดและบนยอดปรางค์ นครวัดจึงเปลี่ยนสถานะจากสุสานเทวาลัยเป็นวัด โดยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเข้ามาแทนที่ นครวัดจัดได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสิ่งก่อสร้างในช่วงยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์ โดยมีการใช้หินทรายเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ตัวเทวะสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมร มีความโดดเด่น สวยงาม น่าเที่ยวชมจนได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศในที่สุด นครวัด อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 310 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมกว่า 1,200 ไร่ มีปราสาทรวม 5 หลัง วิธีการเที่ยวชมปราสาทแบบสบายๆ แนะนำให้ไปตั้งแต่เช้าตรู่ (ตี 5)เพราะคนจะยังไม่เยอะ ให้เริ่มจากปราสาทตาพรหมที่เป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องทูม ไรเดอร์ ต่อด้วยปราสาทบายน ซึ่งมีภาพสลักรูปใบหน้า จำนวนมาก หลังจากนั้นจึงกลับมาเที่ยวชมนครวัดอีกครั้ง โดยให้เดินชมภาพสลักบนหินที่มีอยู่เกือบทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาพสลักเรื่องมหาภารตะยุทธ,  Read More

October 6, 2016 author

อ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม

อ่าวฮาลอง เบย์ หรือฮาลอง เบย์ (Ha Long Bay) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม โดยได้รับการจดทะเบียนรับรองให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2537 โดยอ่าวนี้อยู่ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน และอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกประมาณ 160 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ อ่าวฮาลอง เบย์ เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย จะประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยกว่า 1,900 เกาะ ที่โผล่ขึ้นมาจากผิวของทะเล โดยอ่าวนี้จะมีตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับมังกร บางตำนานกล่าวว่าเทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาปกป้องประเทศเวียดนามจากผู้บุกรุกได้สำเร็จ อีกตำนานหนึ่งก็กล่าวว่าเมื่อสมัยโบราณได้มีกลุ่มของมังกรมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ดังนั้นฮาลอง เบย์ ก็จะมีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “Vinh Ha Long” ในภาษาเวียดนาม ซึ่งหมายถึง “อ่าวแห่งมังกร” จุดเด่นของฮาลอง เบย์คือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงกลิ่นไอของธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยไฮไลท์จะอยู่ที่การเที่ยวชมถ้ำขนาดใหญ่ที่อยู่บนตัวเกาะ โดย ถ้ำที่มีชื่อเสียงจะได้แก่ ถ้ำเสาไม้ (Grotte des Merveilles) ซึ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในถ้ำประกอบด้วยหินงอกหินย้อยจำนวนมาก หลากหลายสีสัน ดูสวยงามมากๆ ถัดมาจะเป็นถ้ำสวรรค์ (Thien Duong  Read More

September 22, 2016 author

1 2 3 4 5 68