การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นกุญแจที่ทำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินทุกคนต้องมีการวางแผนทางการเงินของตนเอง ไม่เฉพาะนักศึกษา ที่เพิ่งจะจบจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น แม้กระทั่งคนที่เป็นโสด พวกที่มีอาชีพตามชนบท ผู้ที่เป็นแม่บ้านหรือหัวหน้าครอบครัวจนถึงผู้บริหารระดับสูง หากไม่มีการวางแผนทาง การเงินแล้วเปรียบเสมือนเรือที่ไม่มีหางเสือลอยอยู่ในทะเล ท่านไม่สามารถบอกได้ว่า เรือลำนี้มาจากไหนและกำลังจะไปที่ใด บุคคลส่วนน้อยที่อยู่โดยไม่มีจุคมุ่งหมาย การที่ท่านตั้งความหวังไว้ว่าอะไรคือความสำเร็จทางการเงินและรู้ว่าควรจะกำอย่างไร จึงจะสำเร็จตามที่หวังไว้ กำให้ท่านได้เปรียบคนอื่นที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งเป้าหมายไว้ว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะซื้อรถทันที ฉะนั้นท่านจึงต้องวางแผนทางการเงินไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเดินดูรถ ในทางตรงข้ามหาก ท่านไม่ได้มีการวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้า เมื่อมีผู้มาเสนอขายรถโดยการผ่อนชำระ เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่ราคาสูงท่านก็ซื้อทันทีโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนการเงินมาก่อน แต่ว่าหากท่านทราบล่วงหน้าถึงต้นทุนรวมของการซื้อโดยการผ่อนชำระท่านถึงเลือกซื้อได้โดยวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากการซื้อรถนั้นใช้เงินเป็นจำนวนมากและเกี่ยวเนื่องกับ การเงินในวันข้างหน้า มีผลให้ผู้บริโภคต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นและเพิ่มภาระที่จะชำระเงินในวันข้างหน้าดังนั้นหากได้มีการวางแผนอย่างระมัดระวัง เช่น นำแนวความคิด การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาใช้ก็จะตัดสินใจทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์ที่สูงกว่า นับว่าท่านได้บรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงเห็นได้ว่าการวางแผนที่ดีย่อมนำไป สู่ความสำเร็จถึงความสำเร็จทางการเงินซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกคนต้องการทั่งเป้า หมายระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป้าหมายของแค่ละบุคคลนั้นยอมแตกต่างกันตามฐานะ ช่วงชีวิตของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น หากท่านต้องการที่จะบรรลุ ถึงความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินท่านต้องทราบว่าเป้าหมายของท่านที่พยายามจะให้ประสบความสำเร็จคืออะไร หากไม่มีการวางเป้าหมายทางการเงินแล้วยากที่จะบริหารทรัพยากรการเงินให้ประสบความสำเร็จ ทุกคนต้องการทราบว่าเรากำลังจะไปที่ใด ซึ่งเป้าหมาย เป็นเครื่องชี้ทางเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญที่เกิดขี้นในชีวิตของเรา เช่น การออม การลงทุนและการวางแผนสำหรับเกษียณอายุจะกลายเป็นส่วนที่สำคัญในชีวิตของท่าน ซึ่ง บุคคลแต่ละคนจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอาชีพ รายได้ ความรับผิดชอบในครอบครัวและช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล

การวางแผนการเงินเพื่อความสำเร็จ

July 21, 2012 author