อาณาจักรพยู ประเทศพม่า

ชาวพยู เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานก่อนที่ชาวพม่าจะเข้ามาอยู่ โดยชาวพยูมีการอยู่รวมกลุ่มกันสร้างชุมชนขึ้นมาในแถบลุ่มน้ำอิรวดี ต่อมาได้รวมกันสร้างอาณาจักรขึ้น โดยให้ชื่อว่า อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra) โดยอาณาบริเวณ ได้กินพื้นที่กว้างขวาง เกือบทั้งหมดของลุ่มน้ำอิรวดีนี้ โดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลการนับถือศาสนาพุทธเข้ามาด้วย โดยอาณาจักรศรีเกษตรนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั่น แต่เมื่อรวมเอาอารยะธรรมบริเวณใกล้เคียงเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเปียทะโนมโย (Peikthanomyo) และหะลินยี (Halingyi) ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกัน ทำให้ได้รับการผนึกรวมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities)

โดยสถาปัตยกรรมของชาวพยู เป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมของชาวพม่า ได้มีการค้นพบเจดีย์ที่เมืองศรีเกษตร ก็คือเจดีย์บอบอจี (Bawbaw Gyi) และเจดีย์ปะยาจีย์ (Pya Gi) เป็นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมของเจดีย์ของพม่าในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์วิหาร มิงกาลาเจดีย์ หรือแม้แต่เจดีย์ธรรมยันสิกะ รวมไปถึงวิหารที่สำคัญอย่างได้แก่ วิหารเบเบจี (Bebe Gyi) และวิหารเลเมียทนา (Limyethna) โดยอาณาจักรพยูถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า

ในปัจจุบันนี้ อาณาจักรพยู เหลือเพียงซากปรักหักพังของ กำแพงเมือง ป้อมปราการราชวัง สถูปอิฐของพุทธศาสนา และมีงานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลือไม่มากนัก โดยเหล่านักโบราณคดียังคงทำการขุดค้นอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นคือแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จัดได้ว่ามีความสดใหม่สำหรับชาวโลก เนื่องจากพม่าเพิ่งจะมีนโยบายเปิดประเทศมาไม่นานนัก ทำให้ขณะเยี่ยมชมนักท่องเที่ยวอาจจะพบเจอนักสำรวจ กำลังทำการขุดค้นหาหลักฐานใหม่ของอาณาจักรพยูก็เป็นได้

Leave a Reply