หลวงพระบาง ประเทศลาว

เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang) ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2538 จุดที่น่าสนใจของแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ คือการขึ้นทะเบียนนั้นไม่ใช่แค่บางจุดของเมือง แต่เป็นเมืองหลวงพระบางทั้งเมือง โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เมืองหลวงพระบางได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกทั้งเมือง เนื่องจากเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามจำนวนมาก มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน รวมถึงบ้านเรือนมีสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสไตล์อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีการวางผังเมืองที่มีเอกลักษณ์และการดูแลรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
บรรยากาศของเมืองหลวงพระบาง จะพบว่าชาวเมืองมีการใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย หรือที่เราเรียกกันว่า slow life มีการรักษา ประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน วันนี้แอดมินจะมาขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์กันนะครับ

– พระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศลาว ตัวราชวังมีลักษณะการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
– วัดเชียงทอง จัดว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปมากที่สุด เนื่องจากเป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญ โดยได้รับการยอมรับว่าวัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีอันล่ำค่าของประเทศลาว โดยมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ รูปสัตว์ในวรรณคดี รวมไปถึง วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
– พระธาตุพูสี (พูสี) เป็นยอดเขาสูงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง มีความสูงถึง 150 เมตร มีบันไดทางขึ้นจำนวน 328 ขั้นเมื่อขึ้นไปถึงบนยอด นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ อันสวยสดงดงามของหลวงพระบางได้โดยรอบ
– ถ้ำติ่ง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ถ้ำติ่งบน และ ถ้ำติ่งล่าง ในสมัยก่อนถ้ำติ่งจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา สำหรับถ้ำติ่งบน จะมีหินงอกหินย้อย และมีพระพุทธรูปให้ไหว้สักการะกัน ส่วนถ้ำติ่งล่าง จะประกอบไปด้วยพระแกะสลักไม้จำนวนมากทั้งขนาดเล็กและใหญ่เรียงรายสลับกันไป มีจุดให้ไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เที่ยวของเมืองหลวงพระบางยังไม่หมดแค่นี้นะครับ ยังมีอีกหลายแห่งที่น่าไปเที่ยวชมมากๆ เอาเป็นว่าใครมีโอกาสก็ลองแวะไปเที่ยวหาประสบการณ์กันสักครั้งนะครับ แล้วจะชอบชีวิตแบบ slow life แน่นอนครับ

Leave a Reply