ปราสาทหมีเซิน (My Son Sanctuary) ประเทศเวียดนาม

ปราสาทหมีเซิน เป็นเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญของอาณาจักรจามปา (จาม) จัดได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบฮินดูที่สมบูรณ์ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศแถบอินโดจีน ได้ถูกใช้เป็นศาสนสถาน ใช้ทำพิธีบวงสรวงต่อเทพเจ้า พระศิวะ เพื่อให้บันดาลพรและปกปักรักษาราชวงศ์
ปราสาทหมีเซิน เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า หุบเขาศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน ตั้งอยู่ในชัยภูมิพิเศษบริเวณหุบเขาสูง ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทางทางภาคกลางของประเทศ อยู่ห่างจากเมืองฮานอย 40 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองดานัง 70 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ตารางกิโลเมตร ในอดีตประกอบด้วยปราสาทจำนวน 73 หลัง แต่ได้รับความเสียหายจากสงครามเวียดนาม ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง 22 หลัง เป็นร่องรอยอารยะธรรมที่หลงเหลือให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม โดยมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างจากอิฐโบราณ มีการแกะสลักป้ายหินทรายเป็นนิทานพื้นบ้าน, เรื่องเล่าและตำนานของศาสนาฮินดู รูปสลักบนกำแพงอิฐ โดยศิลปะบนอาคารและเสา ได้รับอิทธิพลมาจากชนชาติชอม ชาว และชาวอินเดีย แต่มีการนำมาประยุกต์ให้มีรูปแบบเฉพาะตัว รวมถึงรูปปั้นศิวลึงค์ รูปปั้นพระศิวะ และหินแกะสลักเทพเจ้า ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เป็นต้น
ปราสาทหมีเซิน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1995 ต่อมาในปี ค.ศ.1999 ได้รับลงทะเบียนรับรองให้เป็นแหล่งมรดกโลก ครั้งที่ 23 โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ โดยจุดเด่นของปราสาทคือธรรมชาติอันสวยงามที่แวดล้อมอยู่เรียงราย บรรดารูปปั้นต่างๆ ในวิหารจะไม่ใบหน้า เนื่องจากในอดีตหลังสงครามสงบลงได้ถูกชาวต่างชาติเข้ามาทุบเอาส่วนใบหน้าของเทวาลัยกลับประเทศของตัวเอง ส่วนที่เราเห็นๆ ในปัจจุบันคือใบหน้าที่ได้มีการหล่อขึ้นมา บูรณะทดแทนของเดิมนั่นเอง

Leave a Reply