นครวัด ประเทศกัมพูชา

นครวัด (Angkor) เป็นมหาปราสาทอันยิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นโบราณสถานอันที่มีชื่อเสียงของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ได้รับการลงทะเบียนรับรองเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร สร้างในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โปรงให้ทรงสร้างปราสาทนครวัดเป็นเทวาลัยบูชา โดยได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู และใช้เป็นที่เก็บพระศพของพระองค์ ความแตกต่างของนครวัดกับปราสาทอื่นๆ อยู่ที่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของผู้ตาย แทนทิศตะวันออก ต่อมาได้ถูกทำลายจากผลของสงคราม และได้รับการบูรณะ ต่อเติม ในรัชสมัยนักองค์จันทร์ มีการให้สร้างพระพุทธรูปไว้บนระเบียงคดและบนยอดปรางค์ นครวัดจึงเปลี่ยนสถานะจากสุสานเทวาลัยเป็นวัด โดยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเข้ามาแทนที่ นครวัดจัดได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสิ่งก่อสร้างในช่วงยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์ โดยมีการใช้หินทรายเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ตัวเทวะสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมร มีความโดดเด่น สวยงาม น่าเที่ยวชมจนได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศในที่สุด

นครวัด อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 310 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมกว่า 1,200 ไร่ มีปราสาทรวม 5 หลัง วิธีการเที่ยวชมปราสาทแบบสบายๆ แนะนำให้ไปตั้งแต่เช้าตรู่ (ตี 5)เพราะคนจะยังไม่เยอะ ให้เริ่มจากปราสาทตาพรหมที่เป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องทูม ไรเดอร์ ต่อด้วยปราสาทบายน ซึ่งมีภาพสลักรูปใบหน้า จำนวนมาก หลังจากนั้นจึงกลับมาเที่ยวชมนครวัดอีกครั้ง โดยให้เดินชมภาพสลักบนหินที่มีอยู่เกือบทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาพสลักเรื่องมหาภารตะยุทธ, ภาพสลักแดนสวรรค์ โลกมนุษย์และขุมนรก, ภาพสลักพระนารายณ์, ภาพสลักพระนารายณ์ในปางของพระกฤษณะ รวมไปถึง ภาพสลักมาสเตอร์พีช ตำนานการกวนเกษียรสมุทร ของเหล่าเทวดาและอสูร

นอกจากการไปเที่ยวนครวัดแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกเที่ยวชมได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยาน หากต้องการท่องเทียวแบบผจญภัยไปตามปราสาทโดยรอบปราสาทบันทายสรี (อยู่ในเขตนครวัด) หรือ ปราสาทบึงมาลาที่อยู่กลางป่าทึบ รับรองว่าหากได้ไปเที่ยวชมนครวัด จะต้องตื่นตา ตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของอาญาจักรขอมสมัยอดีตอย่างแน่นอนครับ

Leave a Reply