กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน

กำแพงเมืองจีน (Great Wall) จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ช่วงยุคกลาง จัดว่าเป็นกำแพงอิฐที่ยาวที่สุดในโลก โดยกำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้จะถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิงที่มีใช้วัสดุที่ทนทานเข้ามาแทนของเก่า เนื่องจากแต่เดิมแรกเริ่มกำแพงเมืองจีนจะถูกสร้างจากหิน ดินและไม้ โดยกำแพงเมืองจีนนี้มีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ. เรียกได้ว่าสร้างมาหลายยุคหลายสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาไว้ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ ต่อมามีการเชื่อมกำแพงเมืองจีนในแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันได้สำเร็จในสมัยของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ โดยกำแพงเมืองจีนจะมีความยาวถึง 4 พันไมล์ หรือ 6,350 กิโลเมตร สูงเฉลี่ย 10 เมตร มีทางเดินกว้าง 4-5 เมตร พร้อมทั้งมีหอคอยสังเกตการณ์ ป้อมทหารเป็นระยะๆ
สำหรับกำแพงเมืองจีนที่เราเห็นในปัจจุบันนี้จะมีจุดเริ่มต้นจากทางด้านทิศตะวันออก ที่ด่านซานไห่กวน บริเวณทะเลเป๋อไห่ หรือที่จุดที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หัวมังกรโบราณ (Laolongtou) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า มังกรดื่มน้ำ ยาวเรื่อยมาจนจรดด้านทิศตะวันตก ตรงบริเวณด่านกานสูเจียอี่กวน ในมณฑลกานสู โดยจุดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ก็มีหลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป เช่น
“ปาต๋าหลิ่ง” (Badaling) จุดท่องเที่ยวนี้จะอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่ง 67 กิโลเมตร ซึ่งเป็นด่านที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุด เนื่องจากความทันสมัย ความสะดวกสบาย อาทิเช่น บริการ Internet Wifi โดยด่านนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของขุนเขาแถบนี้ รวมไปถึงแนวของกำแพงเมืองจีนที่ยาวเหยียดไปตามแนวสันเขา จนดูคล้ายกับมังกรยักษ์ที่กำลังเลื้อยไปตามแนวภูเขา

“จูหย่งกวน”(Juyongguan) จุดนี้จะอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่ง 50 กิโลเมตร เป็นด่านปราการที่อยู่ใกล้กรุงปักกิ่งมากที่สุด ทำให้เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และยังมีหลักจารึกของภาษาต่าง ๆ ตามวัดวาอารามในบริเวณรอบๆ
“มูเถียนยวี่” (Mutianyu) ด่านนี้จะอยู่ไกล ทำให้มีนักท่องเที่ยวไปกันน้อย เหมาะกับคนที่ไม่ชอบความแออัด จอแจ ด่านนี้นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ
วันนี้เราก็มารู้จักกับกำแพงเมืองจีนกันอย่างคร่าวๆ แล้วนะครับ นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่นอกจากจะมีความสวยงาม ยังแฝงไปด้วยยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วย

Leave a Reply